Potopna ali žična elektroerozija sta najpogostejša postopka obdelave kovin v industriji

Obdelovanje kovine se v industriji vse bolj nagiba k postopkom, ki niso škodljivi za okolje. Eden takšnih je elektroerozija. To je obdelava, ki spada med nekonvencionalne obdelave in gre za postopek odnašanja materiala zaradi kombiniranega delovanja električne in toplotne energije.

Potopna ali žična elektroerozija sta najpogostejša postopka obdelave kovin v industriji

V industriji se najpogosteje uporabljata potopna in žična elektroerozija, obe odlikuje natančnost postopka. Dolgo je veljal pogoj, da mora biti obdelovanec električno prevoden. To dejstvo so ovrgli in dokazali, da je mogoče obdelovati tudi materiale, ki niso električno prevodni. Sem spada keramika.

 

Potopna elektroerozija omogoča izjemno natančno obdelavo

Posebna tehnologija obdelave kovin, kjer elektroda v obdelovanec erodira svojo obliko, se imenuje potopna elektroerozija. Postopek je sicer enostaven in poteka tako, da obdelovanec potopite v dialektrik, navadno namensko olje. Med elektrodo in obdelovancem, ki sta povezana z izvorom moči, se ustvari električni potencial, ki omogoča odvzem materiala.

Potopni stroji se uporabljajo za obdelavo vseh elektroprevodnih materialov, za izdelavo kompleksnih gravur in oblik, za obdelavo trdih materialov, za izdelovanje orodja, matric itd. Prav tako tudi za izdelke, ki zahtevajo izjemno natančno izdelavo. Moderni potopni stroji so stabilni, natančni in kakovostni stroji za potopno erozijo, ki so preprosti za programiranje, postopek pa je izpeljan brez napak.

 

Žična elektroerozija zagotavlja masovno proizvodnjo na področju preoblikovanja kovin in plastičnih izdelkov

Najpogosteje se žična erozija uporablja za rezanje zelo natančnih oblik in struktur na kovinskih ploščah. To je tehnologija obdelave kovin, kjer žica potopljena v dialektriku erodira trde, toplotno obdelane obdelovance. Žična elektroerozija omogoča proizvodnjo kalupov za vbrizgavanje in stiskanje, profile in drugo.

Z leti se področja uporabe elektroerozije večajo. Ugotovili so namreč, da je elektroerozija izredno uporabna v kombinaciji s preostalimi nekonvencionalnimi postopki, rezultati pa zelo učinkoviti. Čeprav je fizikalni princip elektroerozijskega postopka ostaja enak, pa se stalno iščejo nove ideje za izpopolnjevanje elektroerozijske obdelave.

 …