Marketing svetovanje je gonilna sila v vsakem podjetju

Marketing svetovanje predstavlja gonilno silo v vsakem podjetju, ki želi biti konkurenčno pri lansiranju svojih izdelkov in storitev na vedno bolj zasičen trg, kjer vlada neusmiljena konkurenca. Vodilni v podjetjih so se že zdavnaj prepričali o tem, da je marketing svetovanje nujen člen v verigi doseganja dobrih poslovnih rezultatov. Brez tega si dandanes resno podjetje ne more obetati prodora in uspeha na trgu. Marketing svetovanje je v nenehnem razvoju in iskanju novih izvirnih poti do potencialnih kupcev. Pri tem so tudi zelo inovativni in velikokrat presenečajo s povsem novimi marketinškimi prijemi. Na ta način si podjetja ustvarjajo prednost na trgu.

Marketing svetovanje je postalo zelo kompleksno in zahtevno področje, ki zaposluje zelo veliko kadrov zelo različnih smeri. Pomembno je, da se v timu, ki se ukvarja z marketingom v določenem podjetju, ustvari ustrezna klima, ki prinaša sveže rešitve. Ljudje, ki delajo na področju marketinga, se zelo dobro zavedajo, da ne smejo stagnirati, temveč morajo ves čas budno spremljati dogajanje na trgu in pri potencialnih kupcih. Upravni odbori podjetij in njihovi direktorji se zelo dobro zavedajo pomena, ki ga ima vrhunsko marketing svetovanje za njihovo podjetje. Zato so tudi pripravljeni ustrezno nagraditi strokovnjake s tega področja.

Največkrat jim namenijo določen procent od prodaje. Tako so marketinški strokovnjaki neposredno zainteresirani za svoje delo z željo po čim večjem prometu. Največje uspehe beleži marketing svetovanje tam, kjer so se združili strokovnjaki z različnih področij, med katerimi vlada timski duh in neizmeren entuziazem. Znano je, da so vrhunski strokovnjaki s področja marketinga med najbolje plačanimi zaposlenimi v večini podjetij. Pred njimi so le direktorji in člani uprav podjetij ter člani njihovih nadzornih svetov. Strokovnjaki s področja marketinga morajo biti pri svojem delu vedno korak pred konkurenco, če želijo dosegati nadpovprečne rezultate. Večina podjetij vsako leto nameni več denarja za marketing svetovanje, saj se zavedajo, da je to prava pot za doseganje uspeha njihovega podjetja na vedno bolj zahtevnem trgu blaga in storitev.