Gradbeni oder je izjemno pomemben element pri izvedbi ali pa pri prenovi fasade

Gradbeni oder lahko poimenujemo tudi kot fasadni oder, a ne glede na to, gre za nadvse pomemben element, ko se na določenem objektu izvaja oziroma prenavlja fasada. Takšen sistem namreč omogoča višinsko delo na fasadi, prav tako mora zagotavljati tudi varnost za prav vse delavce pa tudi mimoidoče. Na račun takšnih odrov je vsako delo lahko izvedeno dovolj hitro in seveda tudi učinkovito.

Lahko torej rečemo, da je postavljeni fasadni oziroma gradbeni oder najbolj jasen ter očiten znak, da se je na objektu pričelo izvajati delo. Sicer pa je postavitev takšnega odra tudi zakonsko določena za vsako delo, ki se izvaja na višini, ki je višja od dveh metrov od tal terena.

Kako je gradbeni oder sestavljen

Načeloma je vsak gradbeni oder lahko zelo hitro postavljen. Obstajajo takšne vrste, ki omogočajo bolj fleksibilno sestavo za bolj komplicirane gradnje ter nekoliko bolj razgibane terene. Sistem natikanja zagotovi, da je uporaba odra za gradnjo zelo preprosta. Stabilni strojno narejeni sestavni deli odra pa seveda omogočajo visoko stopnjo varnosti, kar je pri takšnem delu še toliko pomembneje.

Nosilno konstrukcijo odra predstavlja poseben okvirni element. Pomemben sestavni del za gradbeni oder so tudi noge za okvir, nastavljive stojke in ne nazadnje tudi terensko nastavljivi okvirji.

Varnost pri postavljanju gradbenega odra je daleč na prvem mestu

Da je gradbeni oder kar se da hitro, učinkovito pa tudi varno postavljen, moramo zagotoviti, da so prav vsi njegovi sestavni deli dovolj kakovostno izdelani pa tudi zmontirani. Le na takšen način fasadni oder lahko v popolnosti služi uporabnikom oziroma delavcem in jim torej omogoča preprosto in varno delo.

Za še večjo dodatno zaščito za gradbeni oder pa ima pomembno vlogo tudi uporaba zaščitne mreže oziroma folije. Ta učinkovito ščiti pred dežjem, vetrom pa tudi pred vertikalnimi in horizontalnimi obtežbami.